Arkitektur ...det ydre udtryk for indre aktivitet

Arkitektur er kunstens ophav siges det, og det er netop med baggrund i en kunstnerisk livsopfattelse, at arkitekten bør formgive vore livsrum. At arbejde med formgivning af boliger, arbejdspladser og bymiljøer kræver en stor indsats fra alle implicerede parter. Det grundlæggende i ethvert byggeprojekt er dog idéen og behovsanalysen. Det optimale resultat opnås bedst, når et maximum af behov og idéer til slut bliver synlige og brugbare i det færdige byggeri.

Arkitektur er en naturlig udvidelse af Form & Grafik´s arbejdsfelt og indeholder som andre design opgaver en stor portion proportions- forståelse.

Se nogle eksempler her:

Headquarter skitseprojekt for Frøslev Træ A/S