Projektforslag til Gråsten havn og havnefront

Arkitektur og byplanlægning er to med hinanden forbundne dicipliner. Men alt for ofte ser vi, at det er de forud fastsatte økonomiske rammer og interesser der bestemmer formgivningen af vore byer.

Byggeri og anlæg forpligter fordi mennesker skal leve med og i det der bygges i generationer. At være forudseende er selvsagt ofte en svær opgave for både byplanlæggere, arkitekter og investorer, men netop derfor burde man i langt højere grad end det praktiseres i dag gå mere bredt ud i behovsanalysen for anvendelsen af et bestemt område eller byggeri.

I nedenstående eksempel, hvor et usædvanligt stort bynært havneområde kunne betragtes som en helhed, blev der i en mindre gruppe efter flere runders intens brainstorm, udfærdiget et skitseprojekt i Form & Grafik regi, hvor den bærende idé var, at skabe en levende by med alle de funktioner der skal til. Både private og offentlige funktioner, da dette ikke kan adskilles hvis livet skal kunne leves helt i en by.

At arbejde med formgivning af boliger, arbejdspladser og bymiljøer, kræver en stor indsats fra alle implicerede parter. Det grundlæggende i ethvert byggeprojekt er dog idéen og behovsanalysen. Det optimale resultat opnås bedst, når et maximum af behov og idéer til slut bliver synlige og brugbare i det færdige byggeri. Det bør være ud fra behov og ønsker at økonomien skal tilpasses.

Desværre for det konkrete område valgte man at lave "parcelarkitektur" frem for grundig og kreativ byplanlægning.Denne helhedsplan indeholder bl.a. marina, torv omkranset af butikker, service- og klubfunktioner, privat- og offentligt boligbyggeri fra ejerboliger og ejerlejligheder til andels- og ungdomsboliger, havneområde med reparations faciliteter, optrækning og vinteroplagring af lystbåde, sejler- og fiskerhytter, hotel, spisested, vandrehjem, ferielejligheder, bilfri beboergårdhaver, sjoppestrand, kanalmiljø, alternativ energi med fjordvand, vejanlæg med minimal gennemkørsel, havnekiosk, træskibshavnebassin, oldekolle og meget mere...


En fornemmelse af den nye bydels konturer set fra søsiden.


Denne facadetegning var det første oplæg til en evt. udformning af det nye havnemiljø.


Skulle også De have et ønske om et innovativt nybyggeri, er Form & Grafik måske den rigtige partner.