Administrationskompleks som træbyggeri

Arkitektur er kunstens ophav siges det, og det er netop med baggrund i en kunstnerisk livsopfattelse, at arkitekten bør formgive vore livsrum.

At arbejde med formgivning af boliger, arbejdspladser og bymiljøer kræver en stor indsats fra alle implicerede parter. Det grundlæggende i ethvert byggeprojekt er dog idéen og behovsanalysen. Det optimale resultat opnås bedst, når et maximum af behov og idéer til slut bliver synlige og brugbare i det færdige byggeri.

Til ethvert vellykket byggeri hører naturligvis gode gennemtænkte tegninger. Her ses nogle af tegningerne til en administrationsbygning til en stor virksomhed fra træbranchen. Komplekset er tænkt udført i træ.

Skulle også De have et ønske om et innovativt nybyggeri, kan Form & Grafik være den rigtige partner.